ΔΙΑΛΕΞΗ 5

ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΤΕΛΙΚΟ

Ανάπτυξη του φασολιού. Θα συζητήσουμε στη διάλεξη τα πιό σημαντικά τμήματα και φάσεις της ανάπτυξης.

Γονιμοποίηση

Εμβρυογένεση

Ταξιδεύοντας μέσα στο φύλλο

Ακραία μεριστώματα

Ξύλωμα και φλοίωμα

Ανάπτυξη ανθικών μερών