ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ 1

 1. Γιατί είναι σημαντική στις μέρες μας όσο ποτέ η μελέτη των φυτικών οργανισμών;
 2. Πώς η λειτουργία των φυτών έχει καθορίσει τη μορφή κατά την εξέλιξη;
 3. Τι είναι τα νουκλεοσώματα και τι ρόλο παίζουν στη διευθέτηση του DNA;
 4. Ποιά είναι τα στάδια παραγωγής μιας πρωτείνης;
 5. Πώς μπορεί το mRNA να βρίσκεται σε αφθονία αλλά η αντίστοιχη πρωτείνη όχι;
 6. Τι είναι τα πλασμοδέσματα;
 7. Γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία των φυτών;
 8. Αναφέρετε τρεις σημαντικές ενώσεις που παράγονται απο φυτά.
 9. Αναφέρετε παραδείγματα σημαντικών ανακαλύψεων βασικής επιστήμης που πραγματοποιήθηκαν με μοντέλο οργανισμό φυτά.
 10. Ποιό είναι το πιο φλέγον ζήτημα στην επισιτιστική ασφάλεια σήμερα;
 11. Πώς η αύξηση της γεωργικής γης αυξάνει το διοξείδιο στην ατμόσφαιρα;
 12. Αναφέρετε μία προσαρμογή του ριζικού συστήματος. Πώς θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε γονίδια που σχετίζονται με αυτή τη προσαρμογή;
 13. Γιατί η λίπανση είναι αναγκαίο κακό;
 14. Αναφέρετε παράγοντες που επηρεάζουν την επισιτιστική ασφάλεια
 15. Ποιά είναι τα πιο σημαντικά παραδείγματα βιοενδυναμωμέων τροφίμων;
 16. Πώς τα φυτά μας βοηθούν στη καταπολέμηση της ελονοσίας;
 17. Γιατι ενεργειακά φυτά όπως ο μίσχανθος είναι σημαντικά;
 18. Ποίες οι βασικές διαφορές μεταξύ φυτικών και ζωικών κυττάρων όσον αφορά την περιπλοκότητα οργάνωσης των μικροσωληνίσκων τους;

ΔΙΑΛΕΞΗ 2

 1. Γιατί μπορεί να διαφέρουν τόσο δραματικά τα φυτικά γονιδιώματα όσον αφορά το μέγεθός τους;
 2. Τι είναι η τιμή C και ποιό το παράδοξό της;
 3. Ποιά είναι τα βασικά είδη πολυπλοειδίας στα φυτά και πώς μπορεί να έχουν προέλθει;
 4. Τί είναι η ετεροχρωματίνη; Γιατί μπορεί εκεί να βρίσκονται πολλά μεταθετά στοιχεία;
 5. Ποιά η σχέση μεταξύ γενωματικού διπλασιασμού και αριθμού μεταθετών στοιχείων;
 6. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών;
 7. Τι ονομάζουμε συνταινικότητα;
 8. Ποιά είναι τα βασικά συστατικά που χρειάζονται για την οργάνωση της χρωματίνης στο φυτικό πυρήνα; πόσο συντηρημένα αυτά είναι κατά τη γνώμη σας;
 9. Τί είναι η επιγενετική ρύθμιση; Πώς μπορούμε να βρούμε επιγενετικές μεταβολές;
 10. Τι μπορεί να ελέγχει η επιγενετική ρύθμιση;
 11. Που βοηθάει η επιγενετική ρύθμιση όσον αφορά τη προσαρμοστικότητα; που μπορεί να αποβεί όμως επιζήμια;
 12. Πώς μπορούμε να δούμε εαν ένα γονίδιο που μας ενδιαφέρει φέρει συγκεκριμένες μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις στις ιστόνες του; Που μπορεί στο γονίδιο να βρίσκονται αυτές οι τροποποιήσεις;
 13. Τα μεταθετά στοιχεία μπορούν να αλλάξουν την έκφραση γονιδίων. Μπορεί αυτό να μας βοηθήσει στο να βελτιώσουμε ένα χαρακτήρα (π.χ. ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις);
 14. Οι πρόγονοί μας έχουν τροποποιήσει πολλά φυτικά είδη με κλασική βελτίωση. Γιατί σήμερα αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για την επισιτιστική ασφάλεια;
 15. Πώς λειτουργεί το Agrobacterium tumefaciens;
 16. Γιατί τα πλαστίδια δεν ακολουθούν μεντελιανή κληρονομικότητα;

ΔΙΑΛΕΞΗ 3

 1. Ποιές είναι οι σημαντικές ιδιότητες του νερού;
 2. Τι περιγράφει ο νόμος του Fick; γιατί μας ενδιαφέρει εμάς;
 3. Πόσο είναι το ωσμωτικό δυναμικό του καθαρού νερού;
 4. Ποιό έχει μικρότερο ωσμτωτικό δυναμικό, το αλατόνερό ή το καθαρό νερό;
 5. Τι είναι η σπαργή; Τι συμβαίνει με τη σπαργή όταν δεν ποτίζουμε τα φυτά μας;
 6. Πώς ορίζουμε το υδατικό δυναμικό;
 7. Ποιοί είναι οι τρόποι μετακίνησης του νερού;
 8. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό διάχυσης;
 9. Τί είναι ο νόμος του Πουασέιγ και τι μας ενδιαφέρει;
 10. Πότε έχουμε μεγαλύτερη ροή, σε ένα φαρδύ ή ένα λεπτό σωλήνα; γιατί;
 11. Γιατί χρησιμοποιούμε το νόμο του Ωμ στην κίνηση νερού;
 12. Ποιά τα 3 τμήματα που ελέγχουν τη ροή;
 13. Τι μας βοηθούν οι υδατοπορίνες; πώς ρυθμίζονται; αν υπερεκφράσουμε μία υδατοπορίνη σε κύτταρα Xenopus τι μπορεί να συμβεί;
 14. Γιατί κατά την υδατική καταπόνηση το μέγεθος της ρίζας μπορεί να διατηρείται ενώ του βλαστού μπορεί να μειώνεται;
 15. Ποιές είναι οι κυτταρικές οδοί μετακίνησης του νερού;
 16. Τι είναι η ενδοδερμίδα και η κασπαρική λωρίδα; πώς λειτουργούν;
 17. γιατί κατά την εξέλιξη τα αγωγά στοιχεία γίνονται μεγαλύτερα;
 18. Τι προσφέρει η λιγνίνη στα δευτερογενή τοιχώματα; ποιά η φύση της;
 19. Τι είναι ο εμβολισμός; τι προβλήματα δημιουργεί;
 20. πώς μπορούν τα φυτά να κάνουν ωμσωρύθμιση;
 21. Τι εξυπηρετούν οι στοματικές κρύπτες;
 22. όταν τα στόματα είναι συνεχώς ανοικτά τι συμβαίνει με την διαπνοή;
 23. Γιατί μπορεί να είναι προγονική κατάσταση η ανθεκτικότητα στη ξήρανση; πώς διατηρείται σε πολλά φυτά και σε ποιά φάση της ζωής τους;
 24. Τι μπορεί να προκαλέσει σε κυτταρικό επίπεδο η αφυδάτωση; πώς μπορούν τα κύτταρα να προστατευτούν;
 25. Πώς μπορεί ενα φυτό να αποφύγει τη καταπόνηση ύδατος;